مرمریت طوسی

برخی ویژگی های سنگ مرمریت طوسی عبارتند از:

  • مقاومت فشاری متناسب
  • ساپ پذیری عالی
  • تخلخل مناسب
  • جذب آب ناچیز

گفتنی است قیمت سنگ مرمریت طوسی به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارتند از:

  • درجه بندی سنگ
  • اندازه ی سنگ
  • نوع سنگ
  • حداقل بودن رگه های موجود روی سطح آن
  • هزینه های جا به جایی و …