مرمریت طوسی

برخی ویژگی های سنگ مرمریت طوسی عبارتند از: مقاومت فشاری متناسب ساپ پذیری عالی تخلخل مناسب جذب آب ناچیز گفتنی است قیمت سنگ مرمریت طوسی

اطلاعات بیشتر »

صیقلی پرشین چیتا

اولین و متداول ترین روش پرداخت سنگ، روش صیقلی یا جلا است. هنگامی که یک میز مرمریتی را تصور می کنید، به احتمال زیاد یک

اطلاعات بیشتر »

هوند پرشین چیتا

هوند یک عنوان یکی از روش های پرداخت سنگ،‌ ظاهری مات و ساتن‌مانند دارد. این نوع پرداخت از بازتاب و درخشش کمتری نسبت به جلای

اطلاعات بیشتر »